Euthystira brachyptera - Acrididae
Cavalletta dorata